วิทยาลัยการอาชีพเสนา  SENA INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE

*** ปรัชญา : เรียนดี ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำพัฒนาสังคม ***** อัตลักษณ์ : "มีทักษะ วิชาชีพ" ***** เอกลักษณ์ : บริการชุมชน *****

 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

  

 

 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  General-Relations Department
 
     
   
นางสาวพัชรินทร์  สายชาลี
ตำแหน่ง  ครู คศ.1
หัวหน้าสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์
 

นายวุฒิไกร  พงษ์แตง
ครู คศ.3

นางสาวนิตยา คณธี

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

นางสาววริษฐา สุขใจ
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน
นางสาวกฤติญา ทองประวัติ
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน
 
นางสาวชนัญญา ใบกุหลาบ  
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน
 นายเอกพจ ฝั่งสาคร
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน
Miss Li Rumei
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน
 
 
 
   
 
 
 
 
                                                                                                                                                                          
  
 


 
วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ตั้งอยู่เลขที่ 68 หมู่ 4 ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
โทร.035-786-039  โทรสาร.035-786-038
ติดต่อผู้ดูแลระบบ senavec@hotmail.com
 
powered by bibua software