วิทยาลัยการอาชีพเสนา  SENA INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE

*** ปรัชญา : เรียนดี ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำพัฒนาสังคม ***** อัตลักษณ์ : "มีทักษะ วิชาชีพ" ***** เอกลักษณ์ : บริการชุมชน *****

 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

  

 

 
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  General-Relations Department
 
 
 
 
นางสาวพัชรินทร์  สายชาลีตำแหน่ง  ครู คศ.1
 หัวหน้าแผกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
   
 
   
 
 

นายวุฒิไกร  พงษ์แตง
 ครู คศ.3

นางสาววริษฐา สุขใจ
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน
นางสาวกฤติญา ทองประวัติ
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน
 
  นางสาวกัญจน์วิภา ใบกุหลาบ  
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน
 นายเอกพจ ฝั่งสาคร
ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน

   
 
 
   
 
 
 
 
                                                                                                                                                                          
  
 


 
 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ตั้งอยู่เลขที่ 68 หมู่ 4 ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
โทร.035-786-039  โทรสาร.035-786-038
ติดต่อผู้ดูแลระบบ senavec@gmail.com
powered by bibua software