วิทยาลัยการอาชีพเสนา  SENA INDUSTRIAL AND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE

*** ปรัชญา : เรียนดี ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำพัฒนาสังคม ***** อัตลักษณ์ : "มีทักษะ วิชาชีพ" ***** เอกลักษณ์ : บริการชุมชน *****

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 


 
 
 
 
สาขาวิชา
 
การบริหาร
 
ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัย ฯ
 
สถานศึกษาใน อศจ.พระนครศรีอยุธยา
รายงายการประเมินตนเอง (SAR)
แผนปฏิบัติการ  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
สรุปแผนปฏิบัติการ  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
     
 
 
 

 

31 ต.ค. 2554

เตรียมกู้วิกฤตน้ำท่วม วก.เสนา

เมื่อเวลาช่วงสาย ๆ ของวันที่ 31 ตุลาคม 54รองธำรงค์ พร้อมนักการ คนงาน และ กองร้อย ตชด. ช่วยกันก่อกระสอบทรายเพิ่มแนวกั้นน้ำเพื่อเตรียมสูบน้ำออกจากวิทยาลัยการอาชีพเสนา เพื่อให้วิทยาลัยฯ ผ่านวิกฤต นี้ไปได้

 

กลับหน้าก่อนนี้

 
 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ตั้งอยู่เลขที่ 68 หมู่ 4 ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
โทร.035-786-039  โทรสาร.035-786-038
ติดต่อผู้ดูแลระบบ senavec@gmail.com
powered by bibua software