•  เกณฑ์การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น                  

 

               

DOWNLOAD                           

 
 
 

2017 - 09 - 01           

  • คุณลักษณะ และจรรยาบรรณของผู้ประเมิน

DOWNLOAD

2017 - 09 - 01

 
 วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ตั้งอยู่เลขที่ 68 หมู่ 4 ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
โทร.035-930-635 , 035-930-636  โทรสาร.035-930-637
ติดต่อผู้ดูแลระบบ senavec@gmail.com
powered by bibua software