universal-preloader

นายจีรศักดิ์ หมุนขำ


นายจีรศักดิ์ หมุนขำ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายจีรศักดิ์  หมุนขำ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
เบอร์โทร. 097-2135685

เรื่องอื่นที่อาจจะสนใจ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสรพงษ์ แสนกล้า

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

สำหรับนักศึกษา

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์