universal-preloader

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Bike
เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
จัดกิจกรรมโครงการร้อยดวงใจถวายพระพรชัยแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๐   
โดยมีคณะผู้บริหาร    ครู    บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน   นักศึกษา    
เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา 
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเสนา

เรื่องอื่นที่อาจจะสนใจ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสรพงษ์ แสนกล้า

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

สำหรับนักศึกษา

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์