universal-preloader

คณะผู้บริหาร คณะครูและเจ้าหน้าที่ รับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด 19

Bike
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 คณะผู้บริหาร คณะครูและเจ้าหน้าที่ รับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด 19 โดยหน่วยบริการจากทางโรงพยาบาลเสนา ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเสนา

เรื่องอื่นที่อาจจะสนใจ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสรพงษ์ แสนกล้า

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

สำหรับนักศึกษา

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์