universal-preloader

งานอาคารประชุม มอบหมายชี้แจง ติดตามผลการดำเนินงานภายใต้ นโยบายของท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

เรื่องอื่นที่อาจจะสนใจ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสรพงษ์ แสนกล้า

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

สำหรับนักศึกษา

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์