universal-preloader

พิธีถวายพระพรพรชัยมงคล ทบทวนคำปฎิญาณ และสวนสนาม

Bike
เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ลูกเสือ - เนตรนารี
วิทยาลัยการอาชีพเสนา       เข้าร่วมพิธีถวายพระพรพรชัยมงคล
ทบทวนคำปฎิญาณ และสวนสนาม  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา   ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

เรื่องอื่นที่อาจจะสนใจ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสรพงษ์ แสนกล้า

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

สำหรับนักศึกษา

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์