universal-preloader

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

Bike
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  วิทยาลัยการอาชีพเสนา
ได้จัดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย    โดยมี
คณะผู้บริหาร     ครู     บุคลากรทางการศึกษา    และ   นักเรียน     นักศึกษา   
เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
โดยมีการแข่งขันทักษะวิชาชีพ     ณ วิทยาลัยการอาชีพเสนา

เรื่องอื่นที่อาจจะสนใจ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสรพงษ์ แสนกล้า

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

สำหรับนักศึกษา

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์