universal-preloader

ผู้บริหาร ครู บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเสนา ขอแสดงความยินดีต้อนรับรองรองผู้อำนวยการใหม่ ทั้ง 3 ท่าน

เรื่องอื่นที่อาจจะสนใจ

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสรพงษ์ แสนกล้า

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา

สำหรับนักศึกษา

สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์